Управителите на строителна фирма „NR груп“ Николай В. и Росен С., както и техническата ръководителка на обект на дружеството Таня Й. получиха осъдителни присъди от състав на Варненския окръжен съд. Тримата бяха осъдени на лишаване от свобода за срок от 1 година, чието изтърпяване е било отложено с 3-годишен изпитателен срок, съобщиха за Moreto.net от прокуратурата

С присъдите управителите на строителната фирма са лишени и от право да заемат ръководни длъжности, свързани със строително-монтажни работи за срок от 1 година. Подсъдимата Таня Й. е лишена от право да работи като технически ръководител на строителен обект също за срок от 1 година.

54-годишният Николай В., колегата му 50-годишният Росен С. като управители на строителната фирма и техническата ръководителка на жилищна сграда в кв. „Бриз“ във Варна Таня Й. били предадени на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна за причиняване смъртта на 33-годишен строителен работник поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по член 123, ал. 1 от НК.

Съдът е уважил граждански искове в размер на по 60 000 лева за причинените имуществени и неимуществени вреди на бащата на загиналия работник. Осъдените са длъжни да заплатят солидарно разноските по делото и държавната такса върху уважените граждански искове.

Присъдата на Варненския окръжен съд подлежи на въззивна проверка в Апелативния съд.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.