Вторият мандат за съставяне на правителство ще бъде връчен от президента Румен Радев на втората по численост парламентарна група в 46-ото Народно събрание – ГЕРБ-СДС, утре.

От президентската институция съобщиха, че това ще се случи в 9.30 часа сутринта.

От ГЕРБ-СДС вече заявиха, че ще върнат веднага проучвателния мандат, но все пак ще представят състав на Министерски съвет. Даниел Митов отново ще приеме и върне папката на президента.

По думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партията ще представи премиер и кабинет, за да могат другите да сравняват, отбелязва Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.