Снимка Радио Варна
Президентът Румен Радев се появи тази вечер във Варна. Целта му бе да се срещне с протестиращите от палатковия лагер, вдигнат до общината. Той обаче бе посрещнат от контрапротестиращи, които го освиркаха. Чуваха се викове "Червени боклуци", вдигнати бяха плакати с надписи "Радев вън".
Президентът направи кратко изявление за медиите, в което заяви, че не е време за промени в Конституцията, а предложенията на министър-председателя не трябвало изобщо да се коментират. "Призовавам всички, които милеят за бъдещето на Българя, да не попадат в капана на Борисов. Вие отстоявате държавността в България", каза той на протестиращите срещу премиера и главния прокурор варненци.
Кордон полицаи разделяше двата лагера на протестиращите. От едната страна бяха кметът на Варна Иван Портних, областният управител Стоян Пасев, евродепутатът Емил Радев, Тодор Балабанов, районни кметове, както и други представители от местната структура на ГЕРБ. От другата страна, „жителите“ на палатковия лагер. До физическа саморазправа между двете групи протестиращи обаче не се стигна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.