Турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи, че Турция е открила в Черно море находище от 320 милиарда куб.м природен газ, което е най-голямото количество, откривано досега в историята на страната, предаде турската частна телевизия НТВ.
Находището е намерено при сондаж на 20 юли, извършен от кораба "Фатих" в зоната Туна-1.
Целта ни е до 2023 г. черноморският газ да бъде предоставен за нуждите на хората, заяви турският президент.


Ердоган каза в сряда, че в петък ще съобщи "радостна вест". Изявлението за газовите резерви, открити в Черно море, той направи от офиса си в двореца Долмабахче в Истанбул.
Президентът подчерта, че енергетиката е основен елемент на развитието на страната и има огромно значение за националната независимост.
"Пред нас се отвори вратата на невиждано богатство", каза Ердоган. Той добави, че днешната радост се дължи на кораба "Фатих", осъществил в Черно море "най-голямото откритие на природен газ в историята на Турция".

Според Ердоган резервите, открити към момента, са част от много по-богат източник. Турският лидер обеща, че в най-кратък срок ще има продължение на тези радостни развития.
"Очакваме, ако е рекъл Бог, подобна радостна вест и от Средиземно море", добави той.
Президентът съобщи, че корабите "Фатих" и "Явуз" са извършили досега общо девет дълбоки сондажа в Средиземно и Черно море, съобщи БТА.


"Щастливи сме, горди сме", заяви и финансовият министър Берат Албайрай, който взе думата след Ердоган. "Месец август е месец на победи", добави той и окачестви откритието в Черно море като "голяма стъпка по пътя към пълната независимост на страната в икономически план и в частност в енергетиката".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.