23-то класик ретро рали „Нептун“ще се проведе през почивните дни . Проявата по традиция се провежда в края на юни, но поради пандемията организаторите го изтеглиха за началото на август. По традиция участниците стигаха чак до „Свети Влас“, но тази година по същата причина ще въртят обиколки в региона.

Всъщност първият състезателен ден започва в 11.00 ч с откриване пред община Варна. Участниците потеглят в посока Харамията - Бенковски - Садово - Аврен - Здравец и отново във Варна. През втория ден маршрутът е Варна - Белослав - Здравец - Варна. Общото разстояние е около 250 км. На практика има по 4 етапа точна езда в двата дни.

Ралито „Нептун“ е първото ретро рали за тази година в България. То слага началото си през 1996 г. Заявки за участие до този момент са подали 15 екипажа. Има гости от София-два екипажа, два автомобила от Бургас, един от Каварна и останалите са варненци. В рамките на това състезание ще се проведе и първото еко рали „Нептун“, като в него ще вземат участие и електромобили. Те ще бъодат включени в отделно класиране.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.