Министър-председателят Стефан Янев ще проведе среща с представители на туристическия бранш в четвъртък, 23 септември, от 9.15 часа в сградата на Министерския съвет. В срещата ще участват министърът на финансите Валери Белчев, министърът на туризма Стела Балтова, министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров и министърът на икономиката Даниела Везиева.

По-късно в четвъртък в 14 ч. министър Стела Балтова ще събере на среща само сдруженията на туроператорите, с които ще обсъди разпределението на средствата от 6 млн. лв. за тях, които бяха гласувани в актуализацията на бюджета. Засега идеята е да бъдат раздадени за текущи разходи на фирмите.

От Радио Варна припомнят, че различни представители на туристическия бранш имат искания към изпълнителната власт. Част от бранша не е съгласен с предложението на министъра на туризма Стела Балтова средствата да бъдат разпределени пропорционално на всички фирми. Това означава, че една компания ще получи между 600 и 1000 лв., което не е работеща мярка и реално средствата ще бъдат само похарчени без реални резултатите и подпомагане“, коментира зам.-председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ).

Министър Стела Балтова предлага предвидените 30 млн. лв. в член 112 от Закона за държавния бюджет да бъдат разпределени на работещите в отрасъла микро, малки и средни предприятия. Средствата да се разпределят на пропорционален принцип за предприятия със спад в оборота над 30 на сто, спрямо оборота си от 2019 г. и безвъзмездна помощ до 30 хил. лв.

За разлика от хотелиерите и туроператорите, собствениците на ресторанти не искат държавни помощи на всяка цена. Основното тяхно искане е да работят без ограничения за вечерен час и капацитет. Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов коментира, че са съгласни да работят, като в обектите им влизат само и единствено хора, преболедували COVID-19 и имащи съответния сертификат - ваксинационен паспорт или направен бърз тест на място. Той настоява държавата да поеме тестовете.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.