Началникът на Националната служба за охрана (НСО) е поискал морето пред парк „Росенец“, където се намира лятната резиденция на Ахмед Доган, да се охранява до септември. Това показва писмо на НСО до Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта. Това съобщи премиерът Бойко Борисов на извънреден брифинг в Министерския съвет.

Борисов каза, че според писмото излиза, че министерството брани сараите на Доган.

По думите на премиера в единия ден президентът Румен Радев казва НСО да прецени какво да направи, на следващия ден се изпраща подобно писмо. Според него НСО грубо се политизира.

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов увери, че Българската армия защитава суверенитета и не защитава акваторията на частни паркове. Той попита шефа на НСО защо служителите, поругали българския флаг, не са уволнени.

„Като министър на отбраната искам да кажа на началника на НСО - няма български воин, който да е захвърлил българското знаме и да позволи то да бъде пленено. Моят въпрос към него по тази казус е дали НСО няма да вземе мерки и този служител да бъде наказан“, посочи военният министър.

БНР съобщи, че Борисов разпореди на Каракачанов да проведе разговор с началника на НСО, за да види дали въпросното писмо за съдействие може да бъде оттеглено, за да не се въвличат държавните служби и администрации в този политически контекст.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.