“Работните места и доходите са важни, българската икономиката продължава да работи”, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на откриването на складово-логистична и производствена база на фирма “Ариете Логистик” ЕООД в гр. Пазарджик. Инвестицията на компанията възлиза на 20 милиона евро, а броят на наетите служители става 1000 души.

„Над 100 машини високотехнологични, прекрасни инженери и технолози. Ако знаете колко трудно сме ги докарали, в условията на пандемия – транспортните, зелените коридори, разрешителните, за да дойдат инженери и технолози да ги монтират, да работят. Това искам да се оцени, то е важно за тези семейства, които ще си изкарват прехраната“, заяви премиерът Бойко Борисов.

На журналистически въпрос относно изказванията на президента Румен Радев, че инвеститорите бягат от България, премиерът Бойко Борисов посочи: „Отдавна не коментирам, а само показвам. Ето днес откриваме нов завод и то по време на пандемия, а Европа не е отворила“. „Аз не водя война, правя пътища, заводи, суперкомпютри“, изтъкна още Борисов. Премиерът беше категоричен, че усилията на правителството продължават да са насочени към осигуряването на благосъстоянието на българските граждани.

Министър-председателят акцентира и върху приетите промени през тази седмица от правителството, свързани с мярката 60/40, които са част от подкрепата на бизнеса за запазване на работните места, възлизаща на близо 1.3 милиарда лева. По думите на премиера мярката 60/40 не може да продължава безкрай и затова е от ключово значение икономиката да продължава да работи.

Фирмата Ариете Логистик ЕООД е част от международната Ариете груп и вече 6 години работи успешно на българския и международен пазар. Компанията вече има две складови бази в промишлените зони на Смолян. Фирмата произвежда електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.