Премиерът Бойко Борисов направи първа копка за изграждането на транспортен мост над река Осъм в Троян. „Преди като идвах, беше така разбито, а сега като влизаш в Троян, друго си е. Вчера на заседанието на Министерския съвет отпуснахме близо 2,56 милиона лева за клетка за депото за отпадъци, пак приблизително толкова - и за моста, а всички обществени сгради вече са санирани“.

Заедно с премиера дойдоха вицепремиерът Томислав Дончев, министрите на финансите и на вътрешните работи Владислав Горанов и Младен Маринов, както и заместник регионалният министър Николай Нанков.

По-късно Бойко Борисов участва в символичната церемония по даването на старт на изграждане на пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в Троян и ново мостово съоръжение на стойност 2,2 млн. лв. с ДДС. Със завършването на шосейния мост с дължина 43,2 м над река Бели Осъм транзитният трафик ще се изнесе от центъра на града през индустриалната зона. Изпълнението на проекта е също и първи етап от изграждането на обходен път на града.

„С вашето идване две важни неща се случват – третата клетка на депото и изграждането на моста“, обърна се кметът на Троян Донка Михайлова към министър-председателя Бойко Борисов. Михайлова благодари на премиера за полученото финансиране от правителството за двата важни за града обекта, тъй като общината не разполага с такива средства. „Оценяваме, че реакцията беше толкова бърза“, каза кметът по отношение на отпуснатата от МС финансова подкрепа за общината.

Новият мост над река Осъм ще облекчи трафика от транзитно преминаващи автомобили през града по републиканския път Плевен - Ловеч - Троян - Кърнаре и ще пренасочи движението им от центъра на града през индустриалната му зона. За строителството му държавата е осигурила над 2 милиона лева.

Снимка: Пресцентър МС и БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.