Европа и светът са в криза, а българското производство расте. Това написа във Фейсбук профила си премиерът Бойко Борисов и цитира данни за септември, в които Евростат отчита увеличение с 2,3% на промишленото производство у нас в сравнение с месец по рано.

Тези положителни данни идват на фона на невиждана световна криза. Производството в рамките на целия Европейски съюз е в застой, а при страните в еврозоната се влошава, отбелязва премиерът и изразява несъгласие с опонентите си, че лятото е пропуснато.

„Докато те само говориха, ние работихме. Докато кандидатите за власт мислеха за изборите, ние мислихме за хората“, подчертава премиерът.

Борисов е сигурен, че лекарите ще се справят, а правителството има ангажимент да извади страната от кризата, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.