Шадраванът в центъра на Провадия ще бъде премахнат, съобщи кметът на общината Жоро Илчев.

Съоръжението не работи от години, ръждясало и не кореспондира по никакъв начин с Часовниковата кула, която има историческа стойност за града, допълни той.

Демонтирането на шадравана е част от проект за цялостно възобновяване на централната градска част. Обновяването е планирано да се извърши тази година, а ремонтът ще струва близо 850 000 лева.

Центърът на Провадия не е обновяван от 1996 година. Сега ще се ремонтира по проект в два етапа – първият е от улица „Димитър Грънчаров“ до Часовниковата кула, а вторият - от Часовниковата кула до улица „Александър Стамболийски“, обясни Илчев. Средствата са осигурени от две места – близо 360 000 лева от Фонд „Земеделие“ и 490 000 лева от Министерски съвет.

Ще бъде поставено енергоспестяващо парково осветление, плочките ще бъдат изцяло подменени, ще се монтират велостоянки, каза Жоро Илчев. Парковото оборудване ще се подмени с нови пейки и кошчета. Предвижда се и обособяването на нови места за отдих.

Предстои да се обяви обществена поръчка за ремонт на цялата централна градска част, каза още кметът на Провадия пред Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.