Пореден турнир по плажен волейбол ще се проведе от 4 до 6 септември на кортовете на плажа в квартал „Аспарухово“. Инициативата е под мотото "Не на агресията“, а организатор е дирекция „Спорт“ към община Варна.

Основната схема ще е от 16 отбора при мъжете и 12 при жените. Турнирът при мъжете ще стартира на 4-ти септември от 9 ч., при повече записани отбори ще се изиграят квалификационни срещи. Дамите започват игра в събота от 9 ч., при необходимост от квалификации, те ще се играят предходния ден от 16.00 ч. За победителите е осигурен награден фонд, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.