Маратон на плажните спортове ще се проведе от 29-ти юли до 9-ти август, съобщават от дирекция „Спорт“ към община Варна. Началото ще постави евроквалификацията по плажен волейбол за 18 и 20-годишни младежи, която ще бъде в периода 29- 30 юли.

След това от 31 юли до 2 август ще се проведе турнир, който е кръг от националната верига по плажен волейбол мъже и жени, а на 2 август е организиран атрактивен турнир по футволей. Всички прояви са с начален час 9 ч. на пясъчните кортове на плажа в кв. „Аспарухово“.

Всички желаещи да се запишат за участие в третия кръг от Националната верига по плажен волейбол за мъже и жени трябва да изпратят имейл на energy@abv.bg, като посочат име и фамилия, имейл адрес и телефон за връзка.

В периода 8 - 9 август плажът до втора буна във Варна ще бъде домакин на единствения до момента турнир по плажен тенис, с общ награден фонд 2000 долара и благотворителна кауза.

Започна записването за най-големия турнир по плажен тенис "Varna Sky Open" - част от Фестивала на плажните спортове Варна 2020, който се очаква да бъде уникално събитие. За записване и повече информация тук: www.varnaskybtc.com

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.