Спортен клуб "Чудните скали" Варна и велоклуб “Устрем” канят всички приключенци в една надпревара на открито с множество и разнообразни по характер предизвикателства

Събитието ще се проведе следващата неделя, 13 август, в района на природна забележителност "Чудните скали" и яз. "Цонево", в близост до с. Аспарухово, общ. Дългопол. Стартът ще бъде даден от 08:00 часа на площада в центъра на селото, до кметството.

„Чудобой” е отборно състезание за ентусиасти и любители на изживяванията сред природата. В него са включени различни спортни дисциплини като катерене, колоездене, бягане, гребане с каяк, плуване, ориентиране с карта и компас, творчески и интелектуални задачи. Характерна част от надпреварата е, че има и етапи, които са неизвестни на участниците до момента, в който не достигнат до тях. Състезанието е подходящо, както за хора с добра физическа подготовка и технически умения, така и за тези, които искат просто да се забавляват и да научат нещо ново и полезно, съобщиха от клуба.

Точно това е и основната идея на „Чудобой“ - да бъде различното състезание, в което не само да събере любителите на приключения на едно място, но и да помогне участниците да научат нови полезни за тях неща, да се докоснат за първи път до различни видове спортове, да преодолеят страховете си, да се научат на взаимопомощ и да работят в екип, и всичко това да се случи в условията на приятелска атмосфера, весели и усмихнати хора!
 

За повече информация и условия за участие посетете фейсбук събитието:
https://www.facebook.com/events/387165795561563
или следния адрес:
https://chudniteskali.com/events/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b9-2020/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.