Изложба на геометричното изкуство „Отвъд хоризонта“ се открива на 4 август от 18:00 в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ - Варна. Тя е част от проект, включващ и творчески ателиета, който ще се базира в морската столица до 23 август, а след това ще замине за Бургас и София, пише "Live.Varna.bg".

Организатор на проекта и ръководител на детските ателиета, които са част от него, е Георги Димитров, председател на сдружение "Нонсофия". Това е художествена платформа, посветила дейността си на утвърждаването на геометричното изкуство в България от 2010 г. насам. Тя е първата и засега единствена нестопанска организация в страната, която е осъществила редица проекти, свързани с популяризирането на това малко познато у нас естетическо направление в изкуството.

Участниците в проекта се надяват да направят този тип изкуство по-разпознаваемо за варненската публика, като я запознаят с универсалността на неговите принципи в различни художествени медии. Зрителите ще имат възможност да изпробват своето въображение и рационално мислене в една сравнително екзотично за нашите географски ширини естетическо поле. Поради своето свободно за интерпретация съдържание, проектът е подходящ за всички възрастови групи и има за цел да обогати техните познания по естетика на модернизма и съвременно изкуство.

В рамките на изложбата се предвиждат няколко отворени работилници, в които деца от 5 г. до 11 г. ще опознаят и приложат в работата си принципите на геометричното изкуство. В занятията ще се наблегне и на теорията на цветовете, разнообразието в техниките, представени в експозицията, умението децата да изразяват позиция и да я аргументират, да се отнасят уважително помежду си и др.

Проектът също така цели да консолидира няколко поколения български творци в групова експозиция под общия знаменател на геометричната абстракция и да представи творчеството им пред родна публика. Това са седем автора, сред които личат имената на вече утвърдени в страната и чужбина творци, но и на такива, които ще дебютират именно в настоящия проект: Борис Далчев, Виктор Влаеску, Георги Георгиев, Георги Димитров, Георги Янакиев, Камен Калев и Стойко Даскалов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.