Аида” на Верди е последното оперно заглавие в афиша на ММФ „Варненско лято“ 2020. Постановката на Държавна опера -Варна, ще дирижира маестро Светослав Борисов. 

 В главните роли ще бъдат Габриела Георгиева и Валерий Георгиев. Операта има специално място в историята на Летния театър, където ще бъде представена тази вечер от 21 ч.

През 1957 г. "Аида" е първият спектакъл, който открива тази културна сцена и с който след войните се възстановява първият български фестивал, вече под името Международен музикален фестивал „Варненско лято“.

Билетите за спектакъла са по 15, 20, 30 и 40 лв., съобщават от "Live.Varna.bg".

 

Повече информация за програмата на „Опера в Летния театър“:
www.facebook.com/OperaVarna
www.operavarna.com
http://tmpcvarna.com

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.