Председателят на ЦИК Стефка Стоева обяви пред членовете на комисията решението си, че подава оставка по лични причини.

Оставката ще бъде депозирана в Народното събрание, за да бъде гласувана следващата седмица.

Преди това обаче Стоева възрази срещу внесена последна промяна в Изборния кодекс. Тя подчерта, че ще прехвърли изцяло отговорността за придобиването на машините за гласуване на комисията.

Председателят на ЦИК продължава да смята, че закупуването на машини трябва да се извърши от държавата:

"ЦИК ще следва да осигури техническите устройства за машинно гласуване, при това отново с неясната формулировка - чрез наемане или закупуване. Питам, при тази нова предвидена предстояща в закона неяснота, кой от двата способа да използва ЦИК, за да не носи пред обществото отговорност кой способ е избрала и дали той е правилният и дали е целесъобразният. В резултат на тези действия на законодателната власт, ЦИК е поставена в едно изключително сериозно положение да работи в условията на неясно и нестабилно законодателство".

Пред членовете на ЦИК Стоева обясни, че законодателят не дава отговори на важни въпроси като сертифицирането на машините, съхранението им и обучението на членовете на комисиите и на избирателите.

И направи пред колегите си 20-минутен аргументиран правен анализ на законодателството, изпълнено с противоречия, включително и за правомощията на председателя на Комисията, но най-вече възрази срещу подготвените поредни поправки в Изборния кодекс без знанието на комисията, които прехвърлят отговорността за машинния вот изцяло на ЦИК, без тя да е обезпечена и да има капацитета да взима подобно решение:

„Всичко да се стоварва на нас и след като не сме спрели да работим да се говори, че ЦИК саботира изборите, които не е ясно редовни ли ще са, извънредни, за Велико народно събрание или за обикновено. ЦИК е поставена в едно изключително сериозно положение да работи в условията на неясно и нестабилно законодателство“.

Към момента само три члена от Кодекса уреждат машинния вот, като остава неясно и дали ще има паралелно гласуване на хартия, посочи тя.

ЦИК ще трябва до месец да напусне сградата на Народното събрание, където се помещава, без да има осигурена друга сграда, в която да работи.

ГЕРБ трябва да номинира кандидат за поста на Стоева, а до избора на нов председател ЦИК ще се ръководи от един от тримата ѝ заместници, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.