Предлагат училищата в община Суворово да преминат на дистанционна форма на обучение. Това стана ясно след срещата на кмета на Суворово Данаил Йорданов с директорите на трите училища в региона.

Очаква се окончателното решение да бъде взето от Общинския кризисен щаб до края на работния ден,

"Имаме много деца, които са с грипоподобни симптоми в училище и се принуждаваме да ги изолираме още от входа на училището", съобщи и.д. директорът на СУ "Н. Вапцаров" Бистра Бойчева. Тя е категорична, е част от преподавателския състав също е с такива симптоми и не е на работа.

А и.д. директорът на НУ "Хр. Ботев" в с. Николаевка Бейти Османов недоумява защо част от родителите на децата нехаят от здравословното състояние на деца си ги изпращат с явни симптоми на болестно състояние.

 Ако бъде обявено преминаването на учебните занимания в дистанционна форма, тя вероятно ще продължи през следващите две седмици, прогнозира кметът на общината Данаил Йорданов.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.