Забавление, вкусна еко храна и нови впечатления от срещите с роднини и приятели. Така може само с няколко думи да се обобщи ежегодната среща на жителите на с. Изгрев, община Суворово, край наскоро обновената Куцарова чешма в селото. Над 100 души се събраха на роднинската среща, която предизвика много емоции, добро настроение и спомени от минали години.

Кметският наместник в селото Даниела Янакиева съобщи, че тук през следващите месеци ще се реализира важен социален проект, чрез който ще бъде изградена нова детска зона за отдих, почивка и забавление на населението и гости на селото.

припомним, че в селото потенциалът на жените, които често се събират в местното читаище, се крие в изкусните им кулинарни способности. А те никак не са малки и го доказват често, когато участват в множество кулинарни прояви. Затова групата им се нарича “Веселите кулинарки”. Те отново показаха, че са безупречни, когато става дума за трапеза. Особено на летния празник, като този в селото.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.