Историци, химици, парфюмеристи и специалисти по изкуствен интелект възпроизвеждат миризми, характерни за Европа от 16-и до 20-и век, като работят паралелно върху тематична енциклопедия, съобщи АФП. Тази първа по рода си енциклопедия ще позволи на интересуващите се да открият как миризмите са оформяли нашите общности и традиции, пише в прессъобщение на университета Англия Ръскин (Кембридж), който е един от шестте, участващи в европейския проект Odeuropa.

Миризми, които още съществуват, ще бъдат поставени в исторически контекст - като розмарина, който е ценен много през 16-и и 17-и век, защото му приписвали силата да отблъсква чумата.

Химиците и парфюмеристите ще възпроизведат миризми по акценти, открити в исторически текстове или картини - например на тютюн, на будоарни аромати, на смрадта в градовете, предизвикана от индустриалната революция. Те ще се опитат също да възпроизведат миризмата по време на битката при Ватерло и да преоткрият парфюма на Наполеон..

Мостри с възпроизведените миризми ще обикалят европейски музеи от следващата година. Чрез обонянието на всеки посетител те ще го пренасят в миналото. Всяка картина ще бъде асоцирана с определено ухание. Бюджетът на проекта Odeuropa е 2,8 милиона евро, пише "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.