Правят нова пешеходна връзка за живеещите в карето между бул. „Цар Освободител“ , бул.“ „ Сливница“, ул. „Андрей Сахаров“ и ул.“Струга“. Прилежащият район около спирка „Струга“ по бул. „Цар Освободител“ във Варна ще бъде облагороден през следващата година. Това обеща заместник кметът Христо Иванов пред репортера Даниела Стойнова. Проблемът възниква след изграждането на бул. Васил Левски, но досега остава нерешен, притесняват се хората в района. Потърпевши се оплакват, че стълбите около сп.“Струга са стръмни и няма перила, съобщава Радио Варна.

Зам.-кметът Иванов обясни, че вече има инвестиционен проект за цялостен ремонт и обновяване на стълбите. Предстоят отчуждителни процедури, за да може да стартира и реализацията на проекта за нова улица, която ще предостави необходимия достъп на живеещите там, каза още Иванов.

В момента гражданите се затрудняват при преминаване покрай спирката. Тя се използва от учениците от намиращите се наблизо гимназии, както и от граждани от квартал Победа и пространството до бул. "Сливница".

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.