Общинските съветници и общинската администрация от Коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България" във Варна остро осъждат опитите на опонентите за бламиране на бюджета по време на шестото заседание на ОбС, провело се в сряда. От коалицията припомнят, че ежедневно се работи в посока положителна промяна в инфраструктурата на града, повече средства в сферата на образованието, здравеопазването, културата и спорта. Всички тези усилия претърпяха спънка в зала "Пленарна" и тя доведе до негласуването на бюджета на Варна за 2024 г.

Станахме свидетели на тенденциозно и безапелационно бламиране на бюджета с користни цели, казват в своята позиция от ПП-ДБ. Различните формации в един глас и по всякакъв начин опитваха тази важна точка от дневния ред да бъде отложена и възпрепятствана. За жалост това е с цел да се печели време и да се показват мускули, да се извиват ръце и да се поставят условия към кмета Благомир Коцев. Без никакво съмнение тези похвати не са част от политиката му. Търся експертност и моралност, а не „услуги“. Пълненето на администрацията с партийни калинки е похват на бившите управляващи, не мой, обяви публично Коцев.

За огромно съжаление парите за варненци се използват като инструмент и разменна монета за постигане на лични тяснопартийни цели, категорични са от коалицията. С неприемането на бюджета се спират много процеси, които са важни за общината и с това в момента се търгува. Администрацията и съветниците от ПП-ДБ положиха големи усилия този заварен бюджет все пак да придобие някаква хубава форма и да бъде приет, за да вървят нормално всички дейности в града.

Ползваха различни похвати не за да се направи нещо конструктивно и продуктивно, а само това да бъде манипулирано и затлачено като процес. Стигна се до абсурд - заседанието във вида, в който беше гласувано можеше да продължи буквално седмици, което е непродуктивно. От "Продължаваме Промяната - Демократична България" припомнят, че ново заседание, на което да се реши съдбата на парите за варненци, все още не е насрочено.

Сесиите и решенията на Общинския съвет трябва да се водят по целесъобразност и законосъобразност, а не да бъдат превръщани в партийни сцени и да се трансформират в политическо говорене, смятат от коалицията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.