Началникът на полицията в американския град Чикаго съобщи, че повече от 100 души са арестувани след нощ на грабежи и безредици. 13 полицаи са пострадали. Нанесени щети по магазини в търговски квартал и други части на града, информира АП.

Дейвид Браун поясни, че това "не беше организиран протест", а "престъпление". В един момент е била открита стрелба към полицаите, които са отвърнали. Браун поясни, че се очаква засилено полицейскo присъствие в центъра на града до второ нареждане.

Задържаните ще бъдат обвинени в грабежи, нарушаване на обществения ред и нападение срещу полицията.

Стотици хора счупиха витрини и разграбиха магазини рано тази сутрин в района на Magnificent Mile - едно от най-посещаваните туристически места в Чикаго.

Много от разграбените магазини са отворили наскоро след затварянето им заради протестите в Чикаго във връзка с убийството на Джордж Флойд на 25 май в Минеаполис, съобщи “news.bg”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.