Пожарът в гората край село Българаново, община Омуртаг, е потушен. В момента екипи на пожарната правят оглед на терена, за да се види дали няма останали локални огнища, съобщи директорът на ДГС-Омуртаг инж. Красимир Николов.

Той каза още, че се опожарени 500 декара иглолистни и смесени гори, като огънят е обхванал голяма площ заради сушата и силния вятър. Пожарът е низов, а поразената територия е част от общинския горски фонд.
Успяхме да спрем огъня на границата с община Котел и ДГС-Тича, като от вчера до ранния следобед днес постоянно сме на терен и хората не са почивали изобщо.

Шест пожарни автомобила с екипите им, всички служители на нашето стопанство, както и доброволците от общината и общинското горско предприятие се включиха в гасенето, каза инж. Николов. Той обяви, че има очевидци, които са видели на мястото на палежа двама пастири. Единият от тях е запалил огън, като вятърът бързо се е пренесъл в гората.

От полицията съобщават, че има образувано досъдебно производство.


"Искам да благодаря на хората, които ни сигнализираха за палежа и ни дадоха възможност да се организираме и да реагираме бързо. Изказвам своите благодарности и на всички колеги, служителите на пожарната и доброволците, които въпреки трудните условия, високата температура и силния вятър се бориха мъжки със стихията и успяха да загасят огъня преди да достигне до населени места и инфраструктурни съоръжения", каза още директорът на ДГС-Омуртаг инж. Красимир Николов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.