От началото на юли на повечето варненски плажове има по двама водни спасители, въпреки промените в Закона за здравето, които дават възможност на пост да остане само един. Идеята беше да се намалят разходите за концесионерите. Те обаче са категорични, че ако на дежурство има само по един спасител, той трудно би предотвратил тежък инцидент.

Централният плаж е един от най-посещаваните във Варна. Добрин Добрев, e воден спасител от 5 години и казва, че сам не би могъл да предотврати тежък инцидент в морето, а ако те са няколко това може да създаде сериозен проблем.

“Най-важното нещо за спасителите в такива ситуации е макарата, а за макарата са нужни 4 човека. Колега трябва да дойде от другия пост на нашия и по този начин остава сам следващият пост и ако нещо се случи там, няма кой да помогне", заяви Добрин Добрев..

Въпреки че заради коронавируса туристите тази година са доста по-малко, инциденти се случват често. Повече от месец Добрин работи сам, но му е трудно заради умората и напрежението при 10-часовото дежурството. Затова и от Българския червен кръст са категорични, че ако има по един спасител на пост, това може да е фатално.

“Спасителите имат и други нужди, да се нахранят и т.н. и примерно заради това има по двама спасители на пост, за да има взаимозаменяемост. Не бива да се връщаме до опита отпреди години, когато за едно лято се удавиха 500 души”, посочи Илко Раев, председател на Областния съвет на БЧК - Варна.

Хората на плажа също са притеснени, защото на всеки сто метра има само по един спасител. А той не може да опази десетките къпещи се в морето.

"Изникват всякакви ситуации и хората трябва да имат възможност за малко да мръднат от поста, да го освободят, трябва някой да ги покрива в този момент", заяви Господин Сивков.

Затова в началото на юли концесионерът на Централния плаж във Варна наема още един спасител, въпреки че не е задължен да го прави, уточнява БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.