Ремонтът на подводницата "Слава", която е базирана на пристан в Белослав, в близост до Музея на стъклото, върви с пълни сили, за да е готова за отварянето й като музей на 18 август. В момента се извършва ремонт по настила на пети отсек, за да осигурим безопасността на преминаващите, разказа за БТА о.з. Йордан Йорданов, който е бил командир на бойните части 1 и 3 и за малко време старши помощник-командир на плавателния съд. Подводницата не в добро състояние, но се полагат неимоверни усилия тя да стане достъпна и безопасна за посетители. Освен външната част, за бъдещите гости се подготвя и вътрешността на плавателния съд.

"На хората им е интересно, защото не всяка държава в света има подводница. Кораби имат всички, но подводници – не. За съжаление вече и ние нямаме", каза о.з. Йордан Йорданов .

Според справката, подводницата е построена и пусната на вода пред септември на далечната 1959 година в тогавашния СССР. България получава подводния кораб през 1985 година, а българският военноморски флаг е вдигнат в края на декември същата година, припомня БТА.

Последното плаване на подводницата е на 21 декември 2010 година, а на 1 ноември следващата година от последната българска подводница е спуснат флагът. Подводницата "Слава" е дарена през януари 2013 година на община Варна /вместо подводницата "Надежда"/ за музей на българското подводно плаване.

В началото на 2019 година е сключен договор между община Варна и фондация "Белославско стъкло" за превръщането на подводницата в музеен експонат. В края на ноември м.г. "Слава" е пребазирана на последния си пристан в Белослав.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.