"Честит 4 юли! Днес, в Деня на независимостта на САЩ, Ви каним да празнуваме онлайн. Чакаме Ви тази вечер в 21:00 ч. на нашата страница във Facebook. Подгответе се за партито довечера с това невероятно Line Dance изпълнение на Н. Пр. посланик Херо Мустафа и нейните колеги от посолството.

Готови сме да купонясваме и с нетърпение очакваме да празнуваме с Вас тази вечер!"

Това написаха от посолството на САЩ в България на страницата си във фейсбук, съобщава “Днес+”.

Снимка: ДНЕС+

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.