В 12 области в страната има предупреждение днес за обилни валежи.

Оранжев код е обявен за Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе и Силистра. В тези области се очаква да паднат значителни количества дъжд – на места над 35-40 литра на квадратен метър.

А за Враца, Разград, Търговище, Шумен, Варна и Добрич е в сила жълт код за дъжд. Там количествата на валежите може да достигнат 20-25 литра на квадратен метър.

Валежите ще продължат на много места и през нощта,
Температурите през деня ще бъдат близки до тези в четвъртък – максималните ще са между 15° и 20°. Но утрото ще бъде по-студено, съобщава “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.