Пороен дъжд се изсипа над Благоевград и наводни паркинга пред   железопътната гара, затвориха за движение и участъкът от ул. "Димитър Солунски" – от гарата до железопътния прелез към квартал "Грамада".

ВиК и пожарникари отводняваха улиците, над 50 са сигналите само за час.

Дъждът бе придружен от гръмотевична буря. Има закъсали коли.

Според живущ в района запушените шахти около жп-гарата са и вследствие на ремонта, извършен преди 2 г. на ул. "Марица". Няколко пъти вече порои са наводнявали улицата, пряка на "„Димитър Солунски", пише "БГНЕС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.