Полша ще получи финансова компенсация от ЕС за загубите, причинени от вноса на украинско зърно, заяви полският министър-председател Матеуш Моравецки, съобщи агенция ПАП, цитирана от БТА.

Варшава заяви, че украинският износ на зърно, вместо да се изнася по-нататък, се натрупва в Полша, което оказва негативен натиск върху вътрешните цени и създава финансови проблеми на земеделските производители.

"Полша ще получи повече компенсации от ЕС!", написа Моравецки във "Фейсбук" вчера. "Този път за загубите, причинени от вноса на украинско зърно. Това са близо 30 млн. евро от ЕС плюс два пъти повече от държавния бюджет: Общо около 280 млн. злоти (60 млн. евро - ПАП)."

Вчера Европейската комисия съобщи, че държавите членки на ЕС са одобрили пакет от помощи в размер на 56 млн. евро за подпомагане на земеделските стопани в граничните държави, които са се сблъскали с последиците от увеличения внос на украински селскостопански продукти.

Моравецки припомни, че той и още петима премиери са поискали от ЕК незабавни действия.

"Днес имаме резултат, повече пари за полските земеделски производители", написа той.

Полските фермери протестират срещу така нареченото от тях наводнение с украинско зърно, което според тях е понижило цените на зърното на вътрешния пазар.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.