Планирана е полицейска акция заради очакваното засилване на трафика в поредицата от няколко почивни дни около Деня на Съединението, съобщават от МВР.

Целта е да се обезпечи нормалният трафик и да се засили контролът над водачите през почивните дни.

Операцията е разделена в две направления. В петък следобед, събота сутринта и понеделник е създадена организация за подпомагане на движението на изходите на столицата и основните пътни направления в страната.

За тази цел е ангажиран целият състав на Пътна полиция. За нормалното придвижване ще следят и екипи на Жандармерия и Охранителна полиция.

Вторият акцент на операцията е насочен към контрола на шофьори, управляващи след употреба на алкохол и наркотици. В почивните дни ще бъде засилено полицейското присъствие в района на курортите, населените места и увеселителните заведения.

Вчера е приключила последната специализирана полицейска операция. При нея са били проверени 30 475 моторни превозни средства и 36 167 шофьори и пътници. Съставени са 12156 фиша и 3664 акта за административни нарушения.

1073 шофьори и пътници са били санкционирани, заради непоставени предпазни колани.

Установени са и 193 неправоспособни водачи, съобщиха от МВР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.