От ОД на МВР във Варна съобщиха, че на 17.09. т.г е получен сигнал, че, в частен дом в Провадия, е извършен грабеж на сума пари.

Неизвестно лице е издърпало от ръцете на възрастна жена сумата от 170 лв.

След проведени действия по разследване на случая и оперативно – издирвателни дейности е установено, че извършител на деянието е 42-годишен мъж, известен на МВР.

Той е задържан за срок до 72 часа, повдигнато му е обвинение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.