От ОД на МВР - Варна съобщиха, че криминалисти са извършили претърсване на имот, обитаван от 35-годишен местен жител. Той е с богато криминално минало и вече е осъждан.

При претърсването на имота от там били иззети колби, купи, различни химични вещества - течни и прахообразни, за приготвяне на наркотични вещества.

Намерено е и кристално прахообразно вещество с общо тегло 9.70 г, реагирало на амфетаминопроизводни.

На място били задържани и още двама – 30-годишна и мъж на 37 години. 35-годишния мъж е задържан за срок до 24 часа и има повдигнато обвинение.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.