Протест на полицаите ще се проведе днес в Бургас. Причината за недоволството им е, че не са включени в списъка на държавните служители, които ще получат допълнителни възнаграждения.

30% увеличение на заплатите ще получат държавните служители, които са на първа линия в борбата с коронавируса. Полицаите обаче не са сред тях! „Породи се напрежение, защото трудът ни не е оценен“, посочи председателят на синдикалната федерация на служителите в МВР в Бургас Генади Тенев:

Наравно с медиците, мислим, че служителите на МВР бяха изложени на най-голям риск и продължават да са изложени на най-голям риск. Има и такива, които са заразени с коронавирус и то вследствие на контакти във връзка с изпълнението на служебните задължения. Най-важното е, че те си вършат работата. До момента не са спряли“.

Служители на охранителна полиция и затворите в региона също ще подкрепят исканията на своите колеги. Протестът ще започне в 18:15 часа до Съдебната палата

В интервю за "Хоризонт" в неделя, министърът на финансите Кирил Ананиев обяви, че увеличение на заплатите на служителите на МВР заради ковидкризата не се предвижда. Той се аргументира с предишно увеличение, както и с намерението на правителството да увеличи с 10 процента заплатите на всички държавни служители догодина.

Полицаи и пожарникари излизат довечера на протест и пред сградата на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Синдикатите на служителите от вътрешното министерство заявяват, че се чувстват обидени и унизени от факта, че заплатите им не бяха увеличени от 1 август с 30 на сто, както на други 34 държавни структури.

Синдикалната федерация на служителите в МВР настоява за започване на преговори за увеличение на възнагражденията им от 1-ви януари догодина.

Предупреждават, че са в стачна готовност като до края на месеца, ако не получат отговор, регионалните им протести ще прераснат в национални, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.