Полицаите в страната са в протестна готовност. Те настояват да бъдат включени в списъка на служителите от държавния сектор, които ще получат допълнителни възнаграждения заради това, че са на първа линия в борбата с коронавируса, предаде БНР Радио Бургас.

34 са службите и администрациите, които са включени в министерското постановление за увеличение на заплатите с до 30%. Полицаите обаче не са сред тях.

Породи се напрежение, защото трудът ни не е оценен, посочи председателят на синдикалната федерация на служителите в МВР в Бургас Генади Тенев. „Наравно с медиците мислим, че служителите в МВР бяха и продължават да са изложени на най-голям риск при условията на Covid – 19.

Има и такива, които са заразени с коронавирус и то вследствие на контакти, свързани с изпълнение на служебните ни задължения. Не става въпрос само за служители на националната полиция. Говорим и за гранична полиция, жандармерия, миграция, пожарна безопасност и защита на населението, обслужване на български документи за самоличност, КАТ. Естествено, че се чувстват притеснени, но най-важното е, че до момента те си си вършат работата. Не са спрели“, посочи той.

Протестите на полицаите ще започнат от следващата седмица първо във Варна. Генади Тенев допълни, че протестна готовност имат и служителите в Русе, Видин и Кърджали. Все още се уточнява кога и как ще протекат протестните действия в Бургас, очаква се те да бъдат организирани след 25 октомври. На професионалния си празник на 8 ноември полицаите ще излязат на национален протест в София.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.