Части на СДВР и прокурори влязоха в сградата на президентството, съобщават БНТ и БНР.

С разрешение на съдия извършват обиски на кабинети в сградата.

В сградата влизат прокурори от Специализираната прокуратура, както и прокурори от Военно-окръжна прокуратура - София.

Все още няма яснота за причината за проверката, която тече на "Дондуков" 2, standartnews.com.

Очаквайте подробности.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.