56 жители на село Церова кория, Великотърновско почетоха паметта на своя виден земляк, един от първите кметове на Варна, Иван Церов. С тях се срещнаха и негови наследници. Групата поднесе венец на паметника му близо до Варненския театър. Именно Церов е направил първа копка на емблематичната за града сграда и е бил инициатор за сформирането на театрална трупа.

Роден е на 26 март 1857 година в Церова кория. На 31 години става учител в Девическата гимназия във Варна, а след пенсионирането си участва активно в политическия живот на града. Първо става общински съветник през 1908 година, а няколко месеца по-късно е избран за кмет на Варна. Миналата година беше открит паметник на Иван Церов, който гледа към своето голямо начинание, сградата на театъра.

Инициативата на кмета на село Церова кория Христо Кунчев се нарича „По стъпките на предците“. В момента в населеното място живеят постоянно около 400 души. Сред тях има и чужденци от Англия и Нидерландия. Двама от тях бяха дошли да уважат последният български възрожденец, както е известен Иван Церов, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.