„Кулата предизвикателство“ под това мото ще се проведе поредното спортно мероприятие на всички, които обичат разходка в гората – пеша, с колело или бягайки. Поканата идва от спортен клуб iRUN, които са организатори и канят всички желаещи да се включат в поредната среща на 25.10.2020г., неделя. Срещата е на паркинга до Терапията в 10ч. откъдето ще се потегли за тв кулата във Варна. Повече разказват Красимира Маркович и Николай Колев от клуб iRUN:

play

mute

00:00 / 03:43

Красимира Маркович и Николай Колев

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В “КУЛАТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО”

1. Всички участници ще могат да получат стартовите си номера и да бъдат допуснати до състезанието само и единствено с предварително разпечатани, попълнени и подписани ЛИЧНО декларации (декларация за участие и декларация за лични данни);

Декларации ще можете да попълните и на място при получаване на стартовите номера ЛИЧНО срещу такса от 2 лв.

ВАЖНО!

Участниците, които се регистрират и плащат НА МЯСТО получават безплатно декларации (включени са в по-високата такса)

- декларация за участие: https://docs.google.com/…/18xTeQiSAGbcBjMWHle3rMglBLQ…/edit…

- декларация за лични данни: https://docs.google.com/…/1uaovn3mSwVwqmKnvr4ljnYY23d…/edit…

2. Участници под 14 години могат да участват само и единствено с придружител ( придружителя не е задължително да се записва като участник). Участници под 18 години задължително представят попълнена и подписана декларация от родител/настойник. Другите две декларации по т.1 остават задължителни.

Декларации ще можете да попълните и на място при получаване на стартовите номера ЛИЧНО с родител срещу такса от 2 лв.

ВАЖНО! Участниците, които се регистрират и плащат НА МЯСТО получават безплатно декларации (включени са в по-високата такса)

- декларация родител: https://docs.google.com/…/1tOZRr_PzcJr4vNIwQ8gR5D5YM8…/edit…

3. Участниците в дистанция колоездене и дуатлон ще бъдат допуснати в дисциплина колоездене САМО И ЕДИНСТВЕНО С КАСКА.

4. Участниците, които ще ползват подкрепителен пункт - дистанции 16 км бягане и дуатлон да носят личен съд за течности. На пунктовете ще има вода, но няма да се ползват PVC еднократни чаши и съдове.

5. Участниците на дистанции колоездене и дуатлон е препоръчително да направят предварително лична застраховка. Тя не е задължителна, но е силно препоръчителна.

6. Във връзка с новите противоепидемични мерки от 22.10.2020 г. наложени от държавата: “При струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м гражданите трябва да носят маска или друго средство, покриващо носа и устата ( в.т.ч. Кърпа, шал, шлем и др.)” Изключението е времето през което всички участници извършват физическа активност и са по трасето от старта до финала си, т.е. по време на самото състезание не се налага ползването на предпазни средства.

7. Стартови номера ще се раздават и предния ден - събота 24.10, на входа на морската градина до Слънчевия часовник между 8:30 и 9:30 часа.

Заповядайте за да ни улесните!

8. Не забравяйте, че тази неделя (25.10) сменяме към зимно часово време т.е. местим часовниците с един час назад!

Програма “КУЛАТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО”

25.10.2020

Старт/финал зоната се намира на Бензиностанция Бенита, на паркинга на УМБАЛ “Св. Марина”, гр.Варна (http://shorturl.at/svERZ)

8:00 - 8:30 Регистрация нови участници;

8:15 - 9:15 Получаване на стартови номера на вече регистрирани участници;

9:45 - 9:55 Кратък брифинг и технически инструктаж за всички участници;

10:00 Старт на дистанция колоездене 16 км;

10:10 Старт на дистанция дуатлон;

10:20 Старт на дистанции 8 км бягане и 16 км бягане;

10:30 Старт на пешеходен поход;

11:50 Финал и връчване на грамота за участие на дистанция 8 км бягане;

12:30 Финал и връчване на грамота за участие на дистанция колоездене 16 км;

13:20 Финал и връчване на грамота за участие на дистанция 16 км бягане;

13:55 Финал и връчване на грамота за участие на дистанция дуатлон 8 км колоездене и 16 км бягане;

14:00 Финал и връчване на грамота за участие на пешеходната група;

14:30 Официално награждаване на първенците от всички дистанции, Томбола с награди на спонсорите на събитието. В томболата участват всички дистанции, пешеходна група и доброволци;

15:30 Финал на събитието

Контролни времена:

8 км бягане: - 1 час 30 мин

16 км бягане: - 3 часа

16 км колоездене: - 2 часа и 30 мин

Дуатлон: 3 часа и 45 мин

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.