Екипи на ВиК - Варна продължават отстраняването на аварията на магистралния водопровод зад стадион "Варна" в морския град. Управителят на ВиК дружеството Валентин Вълканов съобщи, че до няколко дни водопроводът в този участък ще бъде подменен.

Ще припомним, че вчера, в късния следобед, пътното платно и подлезът в района бяха наводнени, а движението бе пренасочено за няколко часа.

Все още не е установено какво е предизвикало повредата на водопровода с диаметър 800 милиметра, но в района има активно строителство на жилищни сгради, съобщава Радио Варна.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.