Най-възрастният мъж в света Фреди Блум почина на 116 години в Южна Африка.

На последния си рожден ден той сподели пред медиите, че няма специална тайна или рецепта за дълголетие.

Документите за самоличност на Фреди Блум показват, че той е роден в провинция Източен Кейп на 8 май 1904 г., въпреки че това никога не е било признато от комитета на Книгата на рекордите на Гинес.

Когато бил юноша, цялото му семейство умира от испанската грипна пандемия от 1918 г.  Той оцелява и преживява две световни войни и режима на апартейд в страната.

“Има само едно нещо – Бог. Той има цялата власт. Нямам никаква тайна. Мога да умра във всеки момент, но Той ме държи жив и здрав”, заяви Блум пред BBC на последния си рожден ден.

Чернокожият мъж прекарва по-голямата част от живота си като работник – първо във ферма, а след това в строителната индустрия – и се пенсионира едва на 80 години. Въпреки че се отказал от пиенето преди много години, той остава страстен пушач до края на живота си, съобщава "БГНЕС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.