Гергина Тончева, първият директор на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (НГДЕК), е починала. Това става ясно от публикация на дъщеря й във фейсбук до група на завършилите учебното заведение.

"Преди броени часове Гергина приключи земния си път. Съобщавам го първо на вас, защото за добро или лошо съдбите ви са се преплели с нейната във времето. Светъл път към вечността, майчице! Сърцето ми спря да бие", се казва в публикацията.

Само няколко дни по-рано тя, заедно с академик Антон Дончев, станаха първите лауреати на новоучредената награда за духовен принос, която връчва Народният театър "Иван Вазов". Гергина Тончева не успя да присъства на церемонията и наградата от нейно име прие проф. Анастас Герджиков, припомня “standartnews.com”.

Гергина Тончева е родена на 25 декември 1932 г. в с. Садовец, Плевенско. Завършва гимназия в гр. Сандански, а по-късно и Софийския университет "Св. Климент Охридски", със специалност "Българска филология".

На 27 септември 1954 г. става гимназиален учител в Ивайловград, където съпругът ѝ е районен прокурор. През 1957 г. се премества със семейството си в Девин, където работи като гимназиален учител.

През 1960 г. се връща в София, където постъпва в новооткритата 91-ва гимназия с преподаване на немски език (I Немска гимназия), с директор Танка Хинкова. Гергина Тончева преподава български език и литература до 1977 г., когато е поканена да заеме длъжността "Директор на новосъздадената класическа гимназия" (НГДЕК "Константин Кирил Философ"). Там тя преподава предмета Любословие.

На 17 май 2003 година бе наградена с орден "Стара планина" за изключителния ѝ принос към българската култура и образование.

По случай 30 години НГДЕК тя получи отличие на СУ "Св. Климент Охридски" на 10 октомври 2007 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.