Осъвременяване на пенсиите и свързани с тях плащания, нови цени на природния газ - това са очаквани промени, които се предприемат на 1 юли всяка година заради изискванията на законодателството. Освен тях влизат в сила и два нова закона - промяна в облагането с ДДС и Законът за социалните услуги, както и няколко други разпоредби, свързани с борбата срещу разпространението на коронавируса.

"Дневник" припомня новите разпоредби и какви ще са последиците от тях.

- Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, се актуализират по т нар. Швейцарско правило ( половината от процента на инфлацията и половината от нарастването на осигурителния доход) със 6.7 на сто. Над 2.09 млн. пенсионери ще получат увеличение.

- Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 250 лева, увеличението е с 13.9 на сто. Таванът на пенсиите се запазва на 1200 лева

- Минималната лична пенсия за инвалидност и общо заболяване на хората с над 90 на сто с трайно увреждане става 287.5 лв. За хората с намалена трудоспособност от 71 до 90 процента сумата става 262.5 лв.

- Социалната пенсия за старост става 141.63 лв. при 132.74 лв. досега.

- Добавката за чужда помощ, която е 75 на сто от социалната ще бъде съответно 106.22 лв.

Нови правила за социалните услуги

Законът за социалните услуги влиза в сила днес след отлагане с половин година и на фона на продължаващи протести на родителски групи, които твърдят, че чрез него ще се отнемат деца.

Законът, който бе гласуван единодушно и без дебати от Народното събрание през февруари 2019 г., трябваше да влезе в сила на 1 януари. След натиск от коалиционния партньор "Обединени патриоти", критики от църквата и протести на родителски групи, управляващите решиха влизането му в сила да бъде отложено до 1 юли 2020 г. През това време бяха организирани няколко дискусии с представители на недоволните групи, а наскоро социалният министър Деница Сачева заяви, че ново отлагане на документа няма да има и той ще влезе в сила във вида, в който бе приет.

Промени заради конронавируса

От днес влиза в сила по-ниска ставка ДДС за няколко вида стоки - храната в заведенията, детски и бебешки храни и пелени и за книгите и учебните помагала. Мярката ще действа до края на 2021 г. в помощ на засегнатите от коронавируса сектори.

Влизат в сила и ваучерите на стойност 210 лв., които имат право да получат работещите на първа линия с коронавируса за настаняване в държавни почивни бази и тези на НОИ.

- От 1 юли работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите на транспорта, хотелиерството, ресторантьорство и туризма ще могат да получават по 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите. Те обаче ще трябва да докажат, че приходите им са намалели с не по-малко от 20%. Промените бяха представени още преди седмица, когато Министерският съвет промени условията за изплащане на компенсации в директно засегнатите от ограничителните мерки за борба с епидемията от коронавирус.

- Бизнесът вече може да кандидатства и по мярката "Заетост за теб", с която може да наемат безработни за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лв. Бюджетът за компенсациите е 160 млн. лв., като мярката ще важи да всички сектори без селското стопанство. Парите отново са осигурени от програма "Развитие на човешките ресурси".

Нови правила за влизане в Гърция

Гръцките власти въвеждат нови правила за влизане на територията на страната. Всички чуждестранни граждани ще трябва да попълнят онлайн формуляр поне 48 часа преди пътуването си. Формулярът съдържа детайлна информация за отправната точка на пътуващия, продължителността на предишни престои в други страни, както и адреса, на който ще отседне в Гърция. Попълненият формуляр генерира уникален код (QR), който ще бъде проверяван от граничните власти. Като се позова на гръцката страна Министерството на външните работи предупреди да се ползва единствено пунктът "Кулата" Причината е, че засега само там ще се обработва новият формуляр, уточнява “Дневник”.

- Новите цени на природния газ ще бъдат обявени по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. На заседание регулаторът ще приеме и решения за цените в секторите "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" за новия регулаторен период от 1 юли т.г. до 30 юни 2021 г.

Снимка: Дневник

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.