Снимка www.narodensport.eu

Състезателката по плуване на ПСК „Астери“ Василики Кадоглу стана победител в анкетата „Спортист на Варна“ за месец юли. Тя спечели плувния маратон на Бургас при жените.

За отбор на месеца категорично и напълно заслужено са определени представителите на клуба по водна топка „Варна“. Успехите за месец юли: спечелена титла на България при момчета до 15 г. юноши старша възраст - шампиони на България, при 17-годишните юноши - шампиони на България за 4-та поредна година, при мъжете - шампиони на България, която е първа титла в тази възраст.

В онлайн анкетата първото място е за лекоатлет. Мартин Атанасов е състезател на СКЛА "Евър". Той спечели златни медали до 16 г. на лекоатлетически турнири в Луковит и Койнаре. Злато на 1500 и сребро на 800 м с лично постижение от ДП до 16 г. При гласуването събра 49,75% от вота на читателите.

За най-добър спортист на варненското спортно училище за юли е определена лекоатлетката Ивайла Тодорова. Тя спечели два златни медала на държавните първенства до 18 и до 29 години, съобщи сайтът "Народен спорт".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.