Pfizer Inc. и BioNTech SE обявиха в петък, че работят за представяне на кандидата си за ваксина срещу Covid-19 за регулаторен преглед в Администрацията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) до октомври.

Двете компании разкриха вчера, че техният кандидат за ваксина B2 е показал напредък по отношение на броя на потенциалните странични ефекти, добавяйки, че ще продължат третата и последната фаза на изпитванията. Междувременно тестът с ваксината може да започне и при деца, ако FDA и компаниите постигнат споразумение как да го проведат, смята изпълнителният директор на Pfizer Уилям Грубер.

След обявената новина, акциите и на двете компании започнаха да поскъпват на Уолстрийт. Акциите на BioNTech поскъпнаха с 10%, възстановявайки част от загубите с над 20% през последните 30 дни, съобщи "БНР".

Акциите на Pfizer пък нарастват с 0,6%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.