Тържествена Света литургия по случай Богоявление събра белославци в храм "Св. Вмчк. Димитър Солунски". Традиционното отслужване на Водосвет за освещаване на всемирните води до пристана на южния бряг на Белославското езеро бе посрещнато от желаещите да станат свидетели на ритуала по спасяването на Светия кръст.

В борбата за Богоявленския кръст тази година премериха сили кмета на Община Белослав Деян Иванов, неговият син - Иван Иванов, Управителя на Белфери ЕООД – Петър Петров, Теодор Ганчев, Христо Янакиев, Иван Александров и Дейвид Йорданов. Дейвид за пореден път бе най-бърз и спаси Светия кръст. Кметът г-н Иванов поздрави късметлията, извадил кръста, като му пожела здраве и благоденствие, съобщиха от Община Белослав.

В днешния празничен ден от името на инж.Деян Иванов -Кмет на община Белослав и инж.Петър Петров - Управител на фирма „Белфери“ ЕООД бяха връчени благодарствени писма и подаръци на членове от екипажите на Моторен ферибот „Белослав“ - Стоян Богословов - най-младият капитан и Героги Сетафон - най-младия моряк.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.