Фотографии от детството на Христо Явашев във Варна, където известно време живее семейството му, ще покаже Градската галерия в морския град на 5 август. Изложбата, озаглавена „Кристо – ранни етюди“, ще представи етюди от колекцията на Националната художесвена галерия, показани след смъртта на Кристо (1935 – 2020) във филиала на НХА в Бургас. Сега и варненци ще имат възможност да разгледат академичното начало на художника. Но освен платна, акварели и постери от Музея на НХА, варненската галерия ще покаже под формата на прожекция и снимки от живота на Явашеви.

Бащата на тримата братя – Владимир Явашев, е роден във Варна, където неговият баща Анание се установява през 1894 г. Анание Явашев преподава в местната Първа мъжка гимназия, в Девическата гимназия. Семейството живее 14 години във Варна, живеят в къща на ул. „Балкански“ №1, днес ул. „Иван Драсов“.

Карел Шкорпил и Анание Явашев са били учители в гимназията, както и археолози, основатели са на варненското музейно дело – първоначално създават археологическо дружество, което прави разкопки в околностите на града, по-късно събраните предмети стават основа на сбирката на Археологическия музей на Варна. Сега, в изложбата в Градската галерия, ще бъде показано писмо от Анание Явашев до Карел Шкорпил от 1925 г., в което му пише за разкопките в Демир баба теке.

 

За прожекцията директорката на Варненската галерия Пламена Димитрова-Рачева подбира ценни фотографии и документи от Държавния архив в Габрово и Разград. Между тях е снимка на малките Анани и Христо с баща им Владимир от Варна. Посетителите ще могат да видят родословно дърво на семейството, което започва с прадядото на художника Иван Явашев; ще има снимки от дома на Анание Явашев в Разград, на тримата братя Христо, Анани и Стефан пред опакования Райхстаг, от срещата между Кристо и родителите му в Ню Йорк, след като дълги години социалистическата власт не ги пуска да пътуват при сина си…

В галерията ще бъдат изложени и копия на два портрета, рисувани от студента (1953 – 1956) Христо Явашев – на актрисата Грациела Бъчварова, 1954 г., и на художничката Дора Бонева, 1956-а.

Кристо и Жан-Клод даряват 53 постера на Галерията за графично изкуство във Варна през 1997 г. по време на Международното биенале на графиката, когато журито присъжда на двойката „Златен диплом“ за принос в световното съвременно изкуство.

Но те няма да бъдат показани в настоящата експозиция.

Изложбата „Кристо – ранни етюди“ ще бъде представена на откриването от изкуствоведа проф. Свилен Стефанов, зам.-ректор на НХА. Ценителите могат да я разгледат до 25 август.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.