Пловдивският районен съд наложи 1000 лв. глоба на шофьор от градския транспорт, причинил средна телесна повреда на пътник. Той е освободен от наказателна отговорност за случилото се и свидетелството му за управление на МПС не е отнето, съобщи „24 часа”.

На 15 март 2021 г. мъжът е бил на работа и е управлявал поверения му автобус. На една от спирките потеглил преди да затвори вратите. В този момент се качвал пътник, който паднал и счупил раменната кост на дясната си ръка. Наложило се да бъде опериран и в продължение на 3-4 месеца изпитвал затруднения при движението ѝ.

Съдът прецени, че водачът е нарушил Закона за движение по пътищата, като не е осигурил безопасното качване на пътник в автобуса, позволил е да се качи в движение и е потеглил без да затвори вратите.

Освен глобата, шофьорът ще трябва да плати и разноските по делото в размер на 675 лв. Решението от 16 януари т.г. подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.