Първият от куполите на катедралния храм "Успение Богородично" във Варна вече е позлатен и скоро ще бъде премахнато строителното скеле около него, след това и останалите ще бъдат позлатен.Това се случва , благодарение на дарител, пожелал да остане анонимен, съобщи Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Радио Варна припомня, че ремонтът е на стойност близо 3 милиона лева, осигурени от правителството и от дарения. Покривът на катедралата не е ремонтиран основно от откриването и през 1886 година, извършвани са само козметични ремонти.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.