Булфото пише днес за голяма истинска бананова палма от вида "Муса", която расте на улицата пред заведение в самия център на Варна зад Кукления театър. От няколко дни палмата има завръза от бананчета.

Musa basjoo е известен в цял свят като най-студоустойчивия банан.

За разлика от останалите банани, листата му издържат на студ и се повреждат при температури под -2°С, а стъблата се повреждат при -7 до -8°С.

Ризомата обаче презимува успешно под земята, като с елементарна защита оцелява дори при температури на въздуха от -25°С. Бананите растат изключително бързо.

Дори след пълно измръзване през зимата, само за едно лято Musa basjoo достига между 3 и 5 метра височина, като образува много стъбла, огромни листа и изглежда като цяла бананова горичка банани.

 

Снимки: Румен Сарандев, Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.