Партията на и.д. премиера на Армения Никол Пашинян "Граждански договор" ще получи 71 депутатски мандата в новия 131-местен парламент на страната, блокът на втория президент Роберт Кочарян "Армения" - 29, а блокът "Имам честта" на третия президент Серж Саркисян и бившия ръководител на Националната служба за сигурност Артур Ванесян - седем. Това заяви председателят на ЦИК на Армения Тигран Мукучян на заседанието в неделя, цитиран от TACC.

"Така че, според получените резултати, партията "Граждански договор" ще получи 71 мандата, “Армения"- 29, блокът "Имам честта"- седем", каза той.

По-рано в неделя ЦИК на Армения публикува окончателните резултати от предсрочните парламентарни избори според които партията "Граждански договор" печели 53,91% от гласовете, блокът "Армения" заема второ място с 21,9% от гласовете, "Имам честта", която получи 5.22% от гласовете. На 20 юни се проведоха извънредни парламентарни избори в Армения, съобщи NOVA TV.

Решението за провеждането им беше взето в резултат на политически консултации между представители на властите и някои опозиционни партии за преодоляване на политическата криза, започнала в Армения след загубата на територии в Нагорни Карабах.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.